donderdag 10 maart 2011

Carnaval is terug in het land!!

Vorige week vrijdag is de carnaval-periode terug gestart en kom je weer overal carnavalstoeten tegen...
Hier in Hasselt moet die nog plaatsvinden, maar toch word ik al geconfronteerd met het feit dat ik nog niet zo veel kennis heb over dit feest (buiten dat je dan snoepjes kan gaan vangen).

Mijn leerwensen:

Ik zat vooral met de volgende vragen:
- Hoe is carnaval ontstaan?
- Waarom verkleden de mensen zich?
- Waarom gaan er stoeten rond in alle steden?
- Waarom wordt er snoep uitgegooid en niet iets anders?
- Waarom is Aalst de carnavalsstad?
- Waarom zeggen fervente feestgangers continu "Alaaf! Alaaf!"? Wat betekent dit?

Rond welke roos ga ik werken?

Ik ga mij verdiepen in inhoudelijk expert.

Welke brillen van WO zal ik aanraken?

Ik denk rond zingeving grotendeels.

Welke acties ga ik ondernemen?

- Ik ga een kameraad raadplegen die in een carnavalsgroep zit.
- Ik ga op internet rondsnuiteren of ik hier meer info over vind.

Te weten gekomen info die ook zinvol is voor lln.

Ik ben dus te weten gekomen dat carnaval het feest is juist voor de vasten. Dus juist voordat de mensen gaan vasten, vieren zij nog even uitbundig feest om nog voor de vasten even hevig zich te buiten te gaan in eten.
Normaal wordt carnaval gevierd van 3 dagen voor aswoensdag wanneer het vasten begint. Dit zou zijn van zondagavond tot woensdagochtend. Vroeger was dinsdag dan "vette dinsdag" en dan werd al het vet opgebruikt waarvan men dacht dat dit slecht zou worden tijdens de vastenperiode.
Carnaval was van oorsprong een heidens feest dat uiteindelijk omgevormd is tot een christelijk feest (om zo dit om te buigen naar iets katholieks ipv weer iets heidens uit te bannen).
Het begin van carnaval hangt af van wanneer het pasen is, zeven weken terugtellen beginnend bij pasen is gelijk aan het begin van carnaval. Het begin zal dus steeds liggen tussen 1 februari en 9 maart.

Het verkleden vindt zijn oorsprong in mensen die zich opkleedden voor het feest. En intussen is dit gewoon veranderd door de jaren in kleding kopen of huren om dit feest te vieren en hoe zotter hoe liever want dit feest is juist om eens hevig verkeerd te gaan.
Daarmee dat ook in Aalst de mannen zich als vrouwen verkleden (de vuil jannetten) -> vroeger konden de arbeiders geen kleren kopen of huren dus deden de mannen de kleren aan van hun vrouwen...

De reden van het gooien van snoep kan verschillend zijn. In het verre verleden (16de eeuw) gooiden ze eerst met rommel en dergelijke (om de spot te drijven met de rijken). Met de jaren was dit veranderd in noten, fruit, geld etc. Keulen zou dan de eerste carnavalsstoed zijn geweest die dit vervangde of gebruik maakte van snoep. En intussen is dit dus overal grotendeels snoep geworden.
Een andere reden zou kunnen zijn omdat men bij feesten pakjes uitdeelt, en vandaar het uitdelen van snoep als pakjes.

Het rondgaan van een stoet is omdat er meer en meer mensen de spot wilden houden met de rijken en eens goed zich te buiten wilden laten gaan. En aangezien dat de vroegere stadshouder dit niet meer kon tegenhouden (de aanhang) gaf hij voor een aantal dagen de stadsleutel aan de prins (prinscarnaval) en mocht hij beslissen wat er met zijn stad gebeurde. En door deze stoeten bereikten ze meer mensen.

Aalst is de bekendste carnavalsstad omdat zij carnaval inzetten op de begindatum van carnaval. Zij hebben ook het langst een illegale stoet gehouden, vandaar ook het meest bekend. Ook houden zij effectief 3 dagen feest en is die stad daardoor in de ban.

Alaaf wil zeggen "hallo". Dat is de groet van carnaval, die elke carnavalist kent. Hier hoort ook een beweging bij, nl. men brengt de rechterhand gestrekt naar de linkerzij van het hoofd en beweegt men de hand voor langs het gezicht terug naar rechts.

Wat heb ik voor mezelf geleerd?

Intussen ben ik heel wat te weten gekomen over dit feest. Het verbaast mij dat dit van oorsprong een heidens feest is... Dit had ik totaal niet verwacht...
Nu kijk ik ook anders aan tegen dit feest, ik dacht dat dit enkel ging om zotten die even willen feest vieren. Maar ik kon mij hier geen reden bij bedenken. Het enige wat ik mij nu afvraag is of veel carnavalisten van tegenwoordig dit alles ook weten en het om dezelfde redenen doen, nl. even het beest uithangen voordat ze gaan vasten.

Wat heb ik hier voor mezelf als leerkracht van geleerd en kan ik er nog mee doen?

Als een kind naar mij toekomt met de vraag wat "alaaf" betekent tijdens de carnavalperiode, sta ik niet meer met een mond vol tanden. Ik zou ook sowieso met hen het gaan hebben over carnaval, en er een wo-thema rond maken tijdens deze periode. Ik zou hier een exploratietafel rond opstellen en hen de vragen laten opzeggen/noteren die bij hen opkomen rond deze periode. Daarna zullen wij samen op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen. Op het internet kom je veel sites tegen met info hierover, ik kan zelfs een carnavalist (prins carnaval) uitnodigen in de klas waar de leerlingen dan een interview van kunnen afnemen. Op deze manier krijgen zij dan ook antwoorden op hun vragen.

Welke leerplandoelen komen hierbij kijken? (ook als ik dit zou gebruiken in de klas met de leerlingen)

Overkoepelende doelen
0.1 Meer te weten komen over de wereld in al zijn dimensies, hier en elder, vroeger en nu
0.10 Vragen kunnen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of opzoekbaar zijn
0.13 Informatiebronnen op een doeltreffende manier kunnen hanteren

Zingeving
2.2 Er zich bewust van zijn dat veel mensen hun leven zin geven door hun geloof in een waardengeheel.
2.3 ontdekken hoe mensen omgaan met grote momenten in hun leven
2.9 inzien dat veel mensen hun leven zin geven door een of andere arbeid te verrichten

Samenleving
5.1 zich er bewust van zijn dat mensen bij 1 of meer groepen horen
5.2 inzien dat elke groep eigen doelen nastreeft, wat tot conflicten kan leiden
5.3 inzien dat veel groepen en volkeren eigen symbolen of kentekens hanteren

Geraadpleegde bronnen:

Internet:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=show&id=2683
http://www.wegwijslezer.nl/php/question.php?QuestionID=1299
http://www.vastelaovendinlimburg.nl/gebroeke/oetspraoke/alaaf/

Kameraad geraadpleegd die zelf bij een carnavalvereniging zit en dus de betekenis ook weet van "alaaf".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten